PSICO CAT: VIH

Les persones infectades pel VIH senten més amenaçada la pèrdua de l'afecte de la parella, la família o amics. En l'avaluació psicològia dels pacients infectats amb el VIH haurem de avaluar la vivència de la malaltia en la persona: sexualitat i satisfacció (incloure coneixement de pràctiques de risc), pors del pacient, estat d'ànim, ansietat, culpabilitat, confiança i relació de parella, familiar i amics. 

Instruments i variables a avaluar VIH:
  • Estat emocional o estat d'ànim: per avaluar l'estat emociona s'utilitza el POMS: depressió, vigor, tensió, còlera, fatiga. Si presenta símptomes depressius o ansietat aplicar tests específics. Cal tenir present els factors òrganics i la toxicitat dels fàrmacs. Els infactats per VIH tenen estrès permanent degut al fet d'haver d'ocultar la malaltia, la por a empitjorar, etc. 
  • Adherència al tractament: els mètodes més utilitzats són: Adherència autoreferida (s'avalua l'adherència a partir de la valoració dels pacients) a través del instrument SERAD i entrevista o autorregistre. Recompte de medicació, marcadors biològics, nivells plasmàtics, etc. 
  • Avaluació canvis neuropsicològics: s'avalua el deteriorament del sistema nerviós central: intel·ligència, memòria, velocitat de processament de la informació i de l'atenció, a través del WAISS-III, COWAT, STAI, BDAI. 

Resultado de imagen de psicologa vih

Comentarios