PSICO CAT: DIABETIS

En el tractament psicològic amb pacients que pateixen diabetis l'objectiu principal és que el pacient segueixi el tractament prescrit pel control de la glucèmia, millorar la qualitat de vida i l'adaptació a la malaltia. 

Instruments i variables a avaluar en la diabetis:
  • El moment en que s'emet el diagnòstic. 
  • Creences salut: creences en relació a l'efectivitat del tractament de la diabetis. S'avalua amb l'entrevista que es preguntarà si es creu en el tractament com a beneficiós. 
  • Locus de control: avaluar on el pacient situa el control de la seva malaltia. Intern: pensa que l'evolució de la malaltia depèn d'ell mateix; extern: pensa que l'evolució de la malaltia depèn d'altres persones com els pares o el metge o intermedi. S'avalua amb el qüestionari MHLC que avalua on situa la persona el locus de control. 
  • Autoeficàcia percebuda: avaluem en quin grau és capaç de seguir el tractament. Avaluació amb l'ús d'un autoregistre on s'avalua en quines variables se sent capaç de 0 -10: insulina, exercici, controls, etc. 
  • Àrees bàsiques: com afecta a nivell social, familiar, personal i laboral, durant l'entrevista es buscarà quina àrea és més important per oferir motivació.
  • Estratègies afrontament: com afronta els conflictes. Avaluació segons estratègies centrades al canvi o a l'estancament, es mesura amb l'entrevista CSI. 
  • Estat d'ànim: es pot avaluar el grau d'ansietat amb el STAI i el grau de depressió amb el HRSD. 

Resultado de imagen de psicologa

Comentarios