PSICO CAT: TRASTORNS DE PERSONALITAT

Un trastorn de personalitat està determinat per un conjunt d'afeccions psiquiàtriques que alteren el curs normal de les relacions interpersonals. Ecara que la seva causa no pot ser determinada amb exactitud, els especialistes parlen de l'existència de diversos factors genètics i ambientals que contribueixen al seu desenvolupament. 

Trastorns lleus de personalitat
 • Esquizoide: 
  • Capacitat limitada per experimentar pena o plaer. 
  • Interés mínim per les interaccions socials. 
  • Si les demandes socials s'intensifiquen, tenen respostes d'estrès. 
 • Evitatiu: 
  • Eviten situacions socials similars a altres que els han produït dolor. 
  • Constantment vigilen el seu entorn per detectar perills i poden interpretar de manera errònia esdeveniments socials benignes. 
  • Busquen l'aprovació social però les seves escasses habilitats socials fan que sigui difícil. 
 • Dependent: 
  • Eviten els conflictes i fan esforços per conciliar els altres. 
  • Primer són els interessos i desitjos dels altres.
  • Tenen poca iniciativa i es consideren dèbils, incompetents. 
  • Si no poden tenir relacions adequades són vulnerables a desenvolupar fòbies i depressions. 
 • Histriònic:
  • Excessivament dramàtic. 
  • Necessitat de ser el centre d'atenció. 
  • Són sensibles als pensaments i emocions dels altres.
  • Necessitat d'aprovació externa. 
  • Si se'ls abandona apareix ansietat, fòbia, etc. 
 • Narcisista:
  • Necessitat d'admiració, hipersensibilitat a la crítica. 
  • Es considera especial, únic i la resta són inferiors. 
  • No-reprocitat en les relacions interpersonals. 
 • Antisocial:
  • Menyspreen els altres, humilien i manipulen.
  • Solen ser agressius i desprecien les lleis. 
 • Sadicoagressiu:
  • Experimenta plaer amb comportaments de dolor i humiliació als altres. 
  • Són intolerants i hostils. 
  • Es veuen a ells mateixos com independents, bons pensadors i competitius. 
  • Si perd el control es pot mostras agressiu. 
 • Compulsiu (TOCP):
  • Alta preocupació per l'ordre, perfeccionisme i afàn de control. 
  • Han estat educats per ser respectuosos i complaents. Tenen molt interès en controlar els seus objectius. 
  • Els costa expressar sentiments i se'ls considera seriosos. 
  • No responen bé a les injusticies. 
  • Patró permament e inflexible d'experiència interna, comportament fora de les expectatives culturals del subjecte. 
 • Passivo agressiu:
  • Mal humor i queixosos, desconfiats.
  • Períodes d'alts i baixos. 
  • Molt vulnerables als estímuls estressors, solen patir ansietat i depressió.
 • Masoquista:
  • Es veuen a ells mateixos com a indadequats i per això volen el càstig i la humiliació. 
  • Es centren en els seus errors. 

Trastorns greus de personalitat
 • Trastorn esquizotipic de la personalitat: 
  • Comportament excèntric: són extravagants en les seves accions. 
  • Poden elaborar sistemes de cimunicació, inventar paraules, etc. 
  • S'aïlla socialment. 
 • Trastorn límit de la personalitat:
  • Molt dependents i tenen constant por a l'abandonament. 
  • Baixa autoestima.
  • Poden tenir tendències suïcides i poden involucar-se en baralles.
  • Problemes de son. 
 • Personalitat paranoide:
  • Irritables i amb constant necessitat d'autoafirmació. 
  • Actitud defensiva i vigilant, desconfiats.
  • Resistència a acceptar les influències i control extern.
  • Es munten pel·lícules sobre el que creuen que ha passat. 

Instruments d'avaluació dels trastorns de personalitat:
MCMI-II: per avaluar patrons de personalitat en 5 escales.

Resultado de imagen de trastorno de personalidad

Comentarios