PSICO CAT: SISTEMES DE CLASSIFICACIÓ EN PSICOLOGIAELS SISTEMES DE CLASSIFICACIÓ 

Permeten un llenguatge como de les diferents malalties mentals, oferint descripcions i codis que permeten la comunicació entre professionals. 

Tres tipus de sistemes:

  • Sistemes categorials: cada trastorn té una causa biològica i unes característiques diferents, i per tant, cada trastorn és diferent als altres. Un diagnòstic concret estarà format per un conjunt de criteris específics i, per a dir que un subjecte presenta la categoria, haurà de presentar tots els criteris. 
  • Sistemes dimensionals: classifiquem de manera quantitativa seguint l'estadística, és mira la posició que una persona té en una dimensió. Exemple, depressió de 0 a 100, a través del MMPI. 
  • Sistemes prototípics: combinació de les dues. En la classificació s'identifiquen uns símptomes bàsics per a cada diagnòstic i altres d'optatius. Es com si s'establís un prototipus per a cada diagnòstic però no és necessari que es complexin estrictament tots els criteris. El DSM-IV-TR és un sistema prototípic ja que present una sèrie de símptomes bàsics i altres optatius. El CIM també seria un sistema prototípic. 
Resultado de imagen de sesion psicologia

Comentarios